Пълна видимост и контрол над служителите ви

Направете следващата стъпка към надеждната сигурност със Sophos XG Firewall

Magic Quadrant Leader

Best UTM Security Solution

Разкрийте скритите опасности

По-добрата видимост над рискови дейности, подозрителен трафик и прикрити заплахи ви помага да възвърнете контрол над мрежата си.

Спрете неизвестните заплахи

Ново поколение изкуствен интелект и превенция на злонамерен достъп защитават организацията ви без прекъсване.

Изолирайте инфектираните системи

XG Firewall моментално идентифицира и изолира компрометираните системи във вашата мрежа и предотвратява разпространението на инфекция.

Защита от ново поколение

XG Firewall безпроблемно се сработва със системите ви за защита и ги надгражда с:
кликнете върху функционалност, за да научите повече

Лесно Управление
Защитната стена Централизиранo управление Известия и статуси Репорти и логове
Контрол на потребители и приложения
Потребители Приложения Уеб страници Съдържание
Ефективна Защита
Защитна стена и IPS Зловредни кодове
Бизнес приложения
Уеб контрол Мейл защита
Тотален контрол
на мрежата ви
Рутиране и мрежи
Производителност
Сегментиране на зони
VPN
Контрол на трафика
RED VPN
Безжични контролери
Криптиран трафик
X

УПРАВЛЕНИЕ

Управление на защитната стена

XG Firewall осигурява елегантна и ефективна уеб-базирана конзола за управление. Тя предоставя бърз достъп до всички функции, от които се нуждаете, без ненужни усложнения.

 • Sophos Control Center предоставя дашборд с информация за производителността на системата, шаблони в трафика, известия и политики.
 • Моделът на унифицирани политики за сигурност позволява удобно управление на всички правила за потребителите, мрежата, NAT и бизнес приложенията, от едно място. За драматичното опростяване на налагането на политики и намаляването на техния брой спомагат допълнителни модули от политики. Сред тях са модули за приложения, уеб страници, QoS, IPS и рутиране.
 • Предварително дефинираните шаблони на политики за сигурност осигуряват бърза и лесна конфигурация на често използвани бизнес приложения като Microsoft Exchange или Sharepoint.
 • Администраторски роли се грижат за ефективното гранулиране на контрола на достъп на всеки администратор до различни функционални зони.

Централизирана и отдалечена администрация

Sophos Firewall Manager позволява централизирано и отдалечено управление, мониторинг и контрол на всички Sophos XG защитни стени от една конзола. Интуитивният потребителски интерфейс прави администрацията лесна за научаване и използване.

 • Лесно и интуитивно централизирано управление на вашия Sophos XG Firewall.
 • Шаблоните за многократна употреба улесняват налагането на постоянни политики за сигурност и настройването на нови устройства или цели допълнителни офиси.
 • Гъвкавото групиране на устройства по регион и модел улеснява работата на системните администратори и мениджърите по сигурността.
 • Видимост в реално време, за да сте винаги наясно със състоянието на мрежата и дейността на служителите ви. Включва уникален NOC изглед с бързо изкарване на допълнителни детайли за статуса на системата.
 • Контрол върху промените и лесно възстановяване на настройки. Лесна идентификация на предходни действия от различни администратори и отмяната им, ако се налага.
 • Бързи и лесни ъпдейти на фърмуера на всички защитни стени само с няколко клика.

Статуси и известия

Новата централизирана администрация анализира широк обхват от източници на бекенд данни, за да филтрира и изведе в удобен за вас вид само информацията, от която се нуждаете. Така винаги ще реагирате бързо на промени и проблеми.

 • Моментален поглед върху всички важни индикатори на статуса на системата, сигурността и мрежата през централизираната администрация.
 • Автоматизираният анализ на репорти ще изведе в администрацията най-интересните или изискващи вашето внимание данни. Само с един клик отваряте детайлни репорти за всяко едно действие в мрежата ви.
 • Бърз достъп до детайлна информация чрез всеки уиджет в централизираната администрация. Получавате по-детайлна информация, релевантни инструменти за достъп или възможност да предприемете действия срещу неоторизирана заплаха или промяна.
 • Известия по мейл се изпращат автоматично за всички важни събития, свързани със състоянието на системата – или за тези, които вие прецените.
 • SNMP с персонализиран MIB и поддръжка на IPSec VPN тунели позволяват отдалечено управление на устройствата на всички офисни защитни стени.

Репорти и проследяване на логове

Възползвайте се от инструментите за подробни репорти на XG Firewall или отворете Sophos iView, за да получите подробен централизиран репортинг за всички устройства на защитните стени.

 • On-box reporting функцията е включена стандартно със всеки Sophos XG Firewall, за да отговори на всички ваши желания за репорти.
 • Централизираният репортинг събира лог данните от всички устройства на защитните ви стени (включително XG Firewall, UTM9 и Cyberoam устройства), за да ви осигури подробни унифицирани репорти на един екран.
 • Анализът на рисковите потребители и приложения е изведен в репорти чрез нашите уникални индикатори User Threat Quotient и App Risk Score. Първият идентифицира най-опасните потребители за вашата сигурност, а вторият – най-опасните приложения.
 • Live log viewer е достъпен през всеки екран на централизираната администрация. Той осигурява видимост в реално време на активността във вашите защитни стени, а също и на всички зони в мрежата. Може да следите специфични зони с мощните ни инструменти за търсене и филтриране.
 • По-лесна съвместимост с регуалции за защита на лични данни с контрол и проследимост на промени и одити на дейността в компанията ви.
 • Syslog поддръжката позволява безопасен бекъп, архивиране и анализиране на системни логове.
X

КОНТРОЛ НАД ПОТРЕБИТЕЛИ И ПРИЛОЖЕНИЯ

Идентифициране на потребители

В Sophos залагаме на един основен принцип: не е важно кое е устройството, а кой работи на него. Затова управляваме защитата и мрежата ви на база идентифициран потребител, а не на база компютър. Така може да налагате максимално ефективни политики за работа и намалите риска за дейността на организацията ви.

 • Идентифицирането на нов потребител е в основата на задаването на всяка политика и всеки репорт от Sophos XG Firewall. Благодарение на него може да налагате безпрецедентен контрол над приложения, уеб сърфиране, използване на трафик и други ресурси на мрежата.
 • User Threat Quotient (UTQ) индикатора идентифицира най-рисковите потребители във вашата мрежа, на база тяхното поведение.
 • Гъвкавите възможности за автентикация включват различен вид директории (Active Directory, eDirectory, LDAP), NTLM, RADIUS, TACACS+, RSA, агенти на работни станции или уеб-базирани портали за достъп.
 • Двуфакторна автентикация (2FA) позволява логване с генерирана еднократна парола за достъп до ключови системни зони, включително IPsec и SSL VPN, потребителския портал и уеб-базираната администрация.

Контрол над приложения

Пълната видимост и контрол над всички приложения във вашата организация се осъществява с технологията ни за сканиране в дълбочина и функцията Synchronized App Control.

 • Видимост и контрол над хиляди приложения с помощта на шаблони, които може да персонализирате според нуждите си. С тях задавате политики, упражнявате контрол и създавате динамични филтрирани списъци. С тях изграждате персонализирани политики за сигурност, базирани на категории приложения, степен на риск, използвана технология или друга характеристика на приложението.
 • CASB системата за контрол на cloud приложенияидентифицира използването на приложения в браузъра и различни облачни услуги. Целта е да се разпознаят Shadow IT и информацията, която е в опасност, за бързото и лесно предприемане на мерки за нейната защита.
 • Синхронизираният контрол над приложения (Synchronized App Control) осигурява още по-лесна видимост над дейността на служителите ви, като разпознава непознати приложенията в мрежата и ви позволява да ги класифицирате и контролирате. Може да приоритизирате трафика към приложенията, които искате, и да блокирате изцяло нежеланите такива.
 • Задаването на политики на ниво потребител позволява персонализиран контрол на приложенията спрямо определен служител, група или зададена мрежова политика. Приоритизирате дори трафика само към определени приложения.
 • Приоритизиране на трафика (QoS) се грижи за разпределянето на трафика към критични приложения и ограничаването му за приложения, които не са важни за бизнеса.

Филтриране на сайтове и приложения

Пълна видимост и контрол над интернет трафика, използван от служителите ви, с помощта на гъвкави инструменти за прилагане на предварително дефинирани или създадени от вас политики. Контролирайте на дейността на отделни потребители или цели групи, техните графици на ползване на интернет и приоризирането на интернет трафик.

 • Enterprise Secure Web Gateway (SWG) моделът позволява йерархично унаследяване на политики на ниво група. С него бързо и лесно създавате и налагате на политики за това кой до какви сайтове и кога може да достъпва. Политиките се налагат както на ниво потребител, така и на цели групи потребители. Това улеснява работата ви значително, защото постигате по-пълен контрол с по-малко правила.
 • По-лесен старт с предварително създадени шаблони с политикиза поведение на работното място и съвместимост с регламенти и регулации за защита на лични данни. Постигате резултати с минимални познания с над 90 предварително дефинирани динамично ъпдейтвани категории уебсайтове. Списъците покриват милиони страници и се ъпдейтват непрекъснато от SophosLabs. Ако искате, може да добавите персонализирани списъци от URL адреси, които вие прецените.
 • Приоритизиране на трафика (QoS) управлява интелигентно интернет трафика. Така, ако се налага, критичните за организацията ви уеб приложения ще имат необходимия ресурс за работа за сметка на тези, които не са по-маловажни за дейността ви.
 • Comprehensive enforcement наблюдава HTTPS криптирания трафик, блокира анонимни проксита и може да изпълни домейни на Google Apps и SafeSearch, за да гарантира, че вашите политики винаги се изпълняват.
 • Контролът на потренциално нежелани приложения защитава вашата мрежа от криптомайнинг и криптоджакинг, вграден дори и в легитимни уебсайтове, а също и от разнообразни нежелани уеб-базирани приложения.

Забрана и репорти за неподходящо съдържание

Гъвкаво наблюдение и контрол на онлайн съдържание, сваляне на файлове през торенти, FTP, HTTP или HTTPS за всеки отделен служител или цели потребителски групи.

 • Уеб наблюдението по ключова дума може да логва и да блокира динамично съдържание, съответстващо на библиотеки от ключови думи – без значение от категорията на сайта. Това спомага за идентифицирането на потребително опасно поведение или посещаване на съмнителни сайтове или сайтове за лични цели. Няколко примера: забранете порно сайтове, социални мрежи (Facebook, LinkedIn и т.н.), сайтове за търсене на работа и т.н.
 • Шаблоните за филтриране при сваляне на файлове ви позволяват лесно да контролирате стотици видове файлове, програми и динамични типове съдържание като част от политиката за уеб контрол на всеки потребител или мрежа. Спрете свалянето на торенти, филми, музика – или опасни заразени файлове.
 • Контрол на съдържанието на изходящи мейли. Задавате политики за защита от източване на информация от вашата компания, която автоматично изпълнява криптиране или блокира/известява при засичане на чувствителна информация в мейли, напускащи организацията. Например, забранявате неоторизирано изпращане на договори, отчети, оферти и др.
 • Уеб кеширането намалява консумацията на трафик чрез кеширане на поддържано уеб съдържание и разрешени за сваляне файлове.
X

ЗАЩИТА

Защитна стена и IPS

Максимална ефективност с:

 • Усъвършенстваната IPS (система за предотвратяване на проникване, Intrusion Prevention System) от ново поколение осигурява максимално ефективна защита от мрежови експлойти, зловредни кодове, вируси и др.
 • Сканира за вируси с 2 независими енджина. Преди да влязат в мрежата ви, файлове, имейли и др. са проверени от два отделни антивирусни еджина за максимална защита.
 • Системата за защита на периметъра спира атаки срещу вашата организация и мрежа, включително засича опити за шпионаж, измами, принудително спиране на услуги (DoS, DDoS) и packed-based ICMP атаки.
 • Лесно спирате атаки от определени локации като блокира IP обхвати с геофилтри за цели държави или региони.

Защита от зловредни кодове

Бърз, мощен и ефективен. Антивирусният енджин на Sophos има повече от 30 години успешна история в защитата на малки, средни и големи компании, държавни, образователни и медицински институции.

 • Многопластова защита от зловредни кодове, която включва усъвършенствани техники като емулация на код и анализ на поведението, за да засече замаскирани или полиморфични заплахи.
 • Уникалната ни технология Live Protection намалява до минимум времето между отделните ъпдейти на сигнатурите ни и събира информация за новооткрити заплахи дори и в реално време.
 • Сканирането с два енджина означава и двойна проверка за вируси за още повече сигурност.

Защита на бизнес приложения

XG Firewall осигурява елегантна и ефективна уеб-базирана конзола за управление. Тя предоставя бърз достъп до всички функции, от които се нуждаете, без ненужни усложнения.

 • IPS (система за предотвратяване на проникване, Intrusion Prevention System) от ново поколение осигурява усъвършенствана защита от хакове, пробиви и успешни атаки, докато поддържа максимална производителност.
 • Web Application Firewall се интегрира безпроблемно с вашата защитна стена. Така се комбинират мощна защита с лесна за използване конфигурация на политики, базирана на шаблони.
 • Лесен достъп за тези, които искате, и мощна защита от онези, които не искате
 • Грануларна защита на ниво потребител с множество опции за конфигурация и автентикация.

Защита в интернет

Иновативна технология за идентифициране и блокиране на най-новото поколение заплахи онлайн.

 • Advanced Web Protection комбинира усъвършенствани анализаторски възможности като емулация на JavaScript, анализ на поведението, произход и репутация, за да защита срещу модерни, многоетапни уеб атаки.
 • Фарминг защитата предпазва срещу фишинг и фарминг атаки чрез презаписване на засегнати хост файлове или DNS заявки.
 • HTTPS сканирането проверява в дълбочина криптирания трафик за заплахи и съвместимости.
 • Контролът на потенциално нежелани приложения защитава вашата организация и мрежа от криптомайнинг и криптоджакинг вграден в уебсайтове, а също и от разнообразни нежелани уеб-базирани приложения.
 • Защита 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата. Нашите анализатори работят денонощно, за да идентифицират хиляди нови заразени уебсайтове и зарази всеки ден.

Защита на мейли и информация

Защитете мейлите на служителите си от спам, фишинг и загуба на информация с нашата уникална технология за защита, криптиране на мейл, ограничаване източването на информация (DLP) и анти-спам технологии.

 • Пълна поддръжка на MTA съхранение и препращане гарантира максимална непрекъсваемост на бизнеса, като съхранява мейли в случай на спиране на мейл сървърите ви. Така няма да загубите ценна кореспонденция.
 • Live anti-spam осигурява защита от най-актуалните спам кампании, фишинг атаки и зловредни прикачени файлове.
 • Защита от източване на информация (DLP) за изходящи мейли представлява система, която спира излизането на информация от компанията ви, която не трябва. Така офертите, договорите, отчетите ви и друга важна информация ще стига само до този, до когото трябва. И ще получавате уведомления при неоторизирани опити за източването ѝ.
 • Потребителският портал дава на служителите директен контрол върху спам карантината им и списъците за блокирани/позволени източници. Това спестява времето на вас и вашия администратор.
X

МРЕЖОВО УПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛ

Рутиране и свързване на мрежи

Sophos XG Firewall предлага максимално усъвършенствана и високопроизводителна мрежова технология.

 • Мощни, базирани на обекти NAT правила позволяват множество портове и услуги да бъдат свързани с едно правило чрез набор предварително дефинирани cloud обслужвани хост обекти. Това прави NAT правилата лесни и интуитивни.
 • Критериите за контрол на достъпа са базирани на идентичността на потребителя, зоните на източник и дестинация, MAC или IP адрес, услуга и т.н.
 • Усъвършенстваното рутиране използва Static, OSPF, BGP и RIP с пълна поддръжка на 802.1Q VLAN и мултикаст. Освен това поддържа рутиране спрямо правило или политика на базата на източника, услугата или дестинацията.
 • Балансирането на WAN линк осигурява равномерно разпределение на мрежовия трафик и широк достъп до него, с възможност за създаване на правила за овладяване на ситуацията при срив.
 • Гъвкавите възможности за свързване на мрежи позволяват портовете на устройството да бъдат свързани, за да споделят общо адресно пространство. А портовете за fail-open bypass, позволяват свързани вътрешни внедрявания без прекъсване.
 • IPv6 сертифицирана поддръжка за интерфейси, рутиране и тунелиране, включително 6-в-4, 6-към-4, 4-в-6, IPv6 за бързо внедряване (6-и) и IPv6 чрез IPSec тунелиране.

Производителност

Sophos XG Firewall комбинира множество технологии за висока производителност, с което надгражда възможностите на многоядрената хардуерна платформа на Intel.

 • Високопроизводителен IPS с максимално ефективна сигурност.
 • Високопроизводително прокси поддържа хиляди симултантно протичащи връзки и налага уеб политика за милисекунди.
 • Високоскоростните интерфейси и суичове идват с множество GigE портове на всяко устройство и възможност за допълнителен модул за разширяване FlexiPort за 10GbE медна или фибро-оптична свързаност.
 • Висока достъпност с активно-към-активно балансиране на натоварването или активно-пасивно свързване за повече сигурност при срив. WAN линк балансирането позволява лесно да удвоите производителността когато имате нужда.

Сегментиране на зони

Гъвкави и мощни възможности за сегментиране чрез зони и VLAN осигуряват разделяне на мрежата ви на различни сегменти. Това означава още едно ниво на сигурност за служителите и организацията ви.

 • Зоните са подобрение на традиционния интефрейс-базиран модел на конфигурация и позволяват по-интуитивен, мощен и прост начин за защита и сегментиране на вашата мрежа, а също и на създаване на политики.
 • Зони по подразбиране са обособени за LAN, WAN, DMZ, LOCAL, VPN и Wi-Fi. Така бързо и лесно се справят с поддръжката на персонализирани зони за LAN или DMZ.
 • Пълната поддръжка на VLAN ви осигурява мощни възможности за сегментиране според доверието, вида трафик, локацията или друг критерий, валиден във физическата ви мрежова инфраструктура.
 • VLAN изолацията гарантира, че зоните са изолирани докато са създадени изрични правила в защитната стена, за да се позволи сигурна размяна между приложения, потребител и мрежовия трафик, който преминаваме между тях.
 • Базирани на зони политики осигуряват прости, но мощни правила за защитната стена, които всеки може моментално да интерпретира и разбере.

VPN

Изберете от широката гама от VPN технологии за сигурен локален и отдалечен достъп.

 • Поддръжка на стандартни VPN технологии, включително IPSec (с IKEv2 поддръжка), SSL, PPTP, L2TP, Cisco VPN (iOS) и OpenVPN (iOS и Android)
 • Clientless портал, използващ уникалния криптиран HTML5 портал на Sophos. Осигурява поддръжка за RDP, HTTP, HTTPS, SSH, Telnet и VNC за бърз достъп до важни бизнес приложения.
 • RED VPN е ексклузивна технология на Sophos. Използва достъпното устройство Remote Ethernet Device (RED) на отдалечени локации за лесно създаване на сигурна VPN връзка.
 • Firewall-to-firewall RED tunnels предоставя високоскоростна VPN алтернатива за да свържете защитните си стени. Технологията е ексклузивна за Sophos.

Приоритизиране на трафик [QoS]

Гъвкави, мощни и лесни за работа контроли за приоритизиране на трафика, които гарантират качество на услугата или QoS. Конфигурирате приложения, категории, потребители, групи или политики.

 • Приоритизиране на трафика към критични приложения или потребители и ограничаване на трафика до приложения или потребители, които не са важни за дейността на организацията ви.
 • Приоритизирането на трафика по уеб категории забързва или ограничава трафика, в зависимост от категорията на уебсайта.
 • Квотите на мрежовия трафик позволяват неограничен контрол върху достъпа на служителите ви до интернет.
 • VoIP оптимизацията в реално време подсигурява трафика в реално време за Voice over IP и други комуникационни приложения.

RED VPN

Уникалният Sophos Remote Ethernet Device (RED) прави разширението на мрежата ви за сигурност до други локации лесно и бързо.

 • Plug-and-play VPN. Просто въведете идентификационния номер (ID) на RED устройството във вашата защитна стена и сте готови.
 • Без нужда от технически умения. Веднага щом го включите устройството автоматично ще създаде VPN връзка със защитната стена.
 • Рутирането на трафик ви позволява да насочите целия мрежови трафик от отдалечената локация обратно към вашата защитна стена, за пълна защита. Или пък да рутирате само трафика вътре в офиса чрез RED.
 • Сигурно криптиране. Целият трафик между RED и вашата защитна стена е криптиран, за да осигури сигурна, лична връзка.

Управление на WiFi

Интегрираните безжични контролери в Sophos XG Firewall позволяват лесно внедряване на решения за сигурност от една конзола.

 • Plug-and-play внедряването позволява бърза инсталация и конфигурация само с няколко клика, тъй като защитната стена автоматично разпознава Sophos Wireless Access Point веднага щом е свързана.
 • Висока производителност с последната Wi-Fi версия 802.11ac и мощни Access Point-ове, предоставящи максимално покритие и скорост.
 • Гъвкава конфигурация с възможности за изолация, свързване на мрежи, зони, горещи точки, ширина на канала и множество SSID-та за радио.
 • Сигурно криптиране с поддръжка на последните стандарти, включително WPA2 за лично ползване и ентърпрайз.

Проверка и на криптиран трафик

Чрез напълно прозрачно SSL сканиране, внедряване и валидация на протоколи, се гарантира, че криптирания трафик не е сляпото петно във вашата мрежа.

 • Функцията за SSL декриптиране пренасочва и сканира SSL трафика в дълбочина. Това ви позволява да запазите съвместимост с регламенти и вътрешни политики. Функционалността може да бъде изключена за трафик, съдържащ лична информация.
 • SSL инспекцията гарантира изпълнението и съвместимостта дори без пълно криптиране от типа man-in-the-middle.
 • Валидацията на сертификати защитава вашата мрежа от деформирани или фалшиви сертификати.
 • Изпълняване на протоколи за връзки по криптиран трафик. Функцията идентифицира и блокира нежелания трафик, който се опитва да избегне филтриране или приоритизиране на трафика.

Вижте скритите рискове и заплахи

Както никога досега


SOPHOS ви дава пълна видимост и контрол над дейността на вашите служители. С него не просто знаете, а определяте какво, как, кога и къде правят служителите ви в работно време.

 • С дашборда SOPHOS Control Center имате пълна видимост върху цялата дейност на служителите ви и заплахите за организацията ви. Бързо и удобно виждате състоянието на системата, трафика, устройствата на потребителите, активните в момента динамични политики за сигурност, най-важните репорти и известия.
 • Наблюдавайте опасни за сигурността потребители, изведени чрез иновативния индикатор User Threat Quotient
 • Вижте всички неидентифицирани приложения в мрежата
 • Бъдете в час с наличието на зловредни или подозрителни файлове и с кой потребител са свързани те
 • Извадете допълнителна информация за всеки риск и заплаха, свързани с потребителите
 • Наблюдавайте използването на базираните в облака услуги и приложения с Cloud Application Visibility
 • Проверете кои са последно посетените от служители уеб страници
 • Вижте кои приложения се използват от служителите и за какъв период от време
 • Следете мрежовия трафик директно на ниво потребител, а не просто на ниво работна станция, с патентованата ни 8-пластова технология Layer-8
 • Следете състоянието на системата в реално време
 • Наблюдавайте свързаните в мрежата устройства и потребители
 • Вижте индикатори за производителността на системата и включените услуги, интерфейси и VPN връзките
 • Наблюдавайте активните правила за филтриране на трафика, които сте задали на защитната стена
 • Следете трафика и го приоритизирайте към подбрани приложения с Application Control и QoS
 • Настройвайте и проследявайте спазването на политики за сигурност със SOPHOS Firewall Manager
 • Получавате бърз достъп до репортите за петте най-високи рискове и техните ключови показатели
 • Възползвате се от актуална информация за приложения, подозрителни уебсайтове и рискови потребители
 • Идентифицирате, ограничавате и санкционирайте служителите, които не спазват „лична хигиена“ в мрежата, благодарение на информацията, която получавате от On Box Reporting
 • Вижте важните съобщения и системни известия
 • Вижте съобщенията за достъпа на потребители до устройства
 • Следете регистрациите, лицензите и ъпдейтите на фърмуеъра на всяко устройство

Спрете неизвестните заплахи. Веднага


  XG Firewall ви защитава от рансъмуеър, криптомайнинг, ботове, червеи, хакове, пробиви и APT (Advanced Persistent Threats). Като допълнение, разполагате и с:

 • Мощната тестова среда Sophos Sandstorm
 • Машинно обучение с изкуствен интелект
 • Високопроизводителен IPS
 • Усъвършенствана защита от заплахи и ботнет
 • Уеб защита с два антивирусни енджина,
  емулация на JavaScript и инспекция на SSL

Подкрепена от изкуствен интелект


 • XG Firewall интегрира технология за машинно самообучение в Sophos Sandstorm (нашата тестова среда). Тя е разработена от експерти по сигурността в SophosLabs с цел да не пропуска заплахи и да работи без използване на сигнатури.
 • Sandstorm бързо и ефективно улавя неизвестни до момента зловредни кодове, скрити в подозрителни файлове. Това е само един от начините, по които XG Firewall спира неизвестни заплахи преди да се изпълнят.

Засича експлойти


 • XG Firewall интегрира някои от високоефективните технология от нашата водеща защита за работни станции от ново поколение Intercept X. Сред тях са превенция на експлойти и рансъмуеър преди те да достигнат до мрежата ви.
 • В комбинация с високопроизводителната ни Intrusion Prevention System (IPS), те гарантират, че XG Firewall ще спре моментално опити на хакери да се възползват от експлойт в мрежата или работните ви станции.

Дръжте мрежата си под контрол

Максимална видимост и контрол над приложенията

Изолирайте инфектираните системи

Sophos XG Firewall е единственото решение за мрежова сигурност, което може да идентифицира с точност източникът на инфекция във вашата мрежа и автоматично да ограничи достъпа му до други мрежови ресурси. Това е възможно благодарение на уникалната технология Sophos Security Heartbeat. Чрез нея работните станции и защитната стена обменят телеметрични данни и информация за статуса на системите.

Защитна стена, която мисли като вас

С XG Firewall сигурността е по-лесна за управление


Сигурната защита от IT заплахи не трябва да означава компромис с производителността. Със SOPHOS XG Firewall имате оптимална бързина и качество на защита, с бонус – интуитивна система за видимост и контрол над вашите служители и устройства.


Вие определяте правилата. Със SOPHOS Firewall Manager го правите в лесен за четене и достъпен формат, който ще направи политиките максимално ясни за вас и вашите служители. Всичко това – от едно място.


Повишете продуктивността на служителите си и минимизирайте риска от заплахи за организацията от опасни уеб сайтове със Secure Web Gateway. Лесно филтрирате отделни страници или цели групи от сайтове и ограничавате достъпа до тях на отделни потребители или групи от служители.


С XG Firewall управлявате цялата си мрежова сигурност от едно място. Лесно поставяте и управлявате правилата за NAT, мрежата, приложенията, сървърите и, разбира се, потребителите.


IT екипът ви администратори ще бъде доволен от видимостта, която имат над правилата на защитната стена и динамичните политики за сигурност. Лесно проследяват кои от тях работят в специфичния момент, кои всъщност са нужни и кои не.


Лесно гарантирате работата на приложения като Microsoft Exchange или Sharepoint с предварително дефинирани шаблони на политики. Само трябва да изберете името на приложението от списъка и правилата на защитната стена за приоретизирането на входящия и изходящ трафик се настройват автоматично по него.

Докога ще чакате?

Позволете ни да се свържем с вас и да ви покажем пълните способности на XG Firewall.